Rejestracja poradnie Telefon +48 33 860 26 63

Aparaty słuchowe Telefon +48 882 037 689

Email Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logopeda

lekarz i dziecko

W ośrodku LAR-MED mogą Państwo skorzystać z pomocy logopedy. Prowadzą oni konsultację, stawiają diagnozy i dobierają odpowiedni rodzaj leczenia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Pomagają Pacjentom z wadami mowy i wymowy, jąkającym się oraz prowadzą terapię dla dzieci, u których występuje zanik mowy lub opóźniony rozwój mowy. Zapraszamy także na zajęcia usprawniające słuch fonematyczny, kształtujące właściwe nawyki oddechowe oraz terapię osób dorosłych z afazją i zaburzeń językowych w demencji. Przeprowadzamy kompleksową terapię logopedyczną wad wymowy: neuropedyczną i surdologopedyczną. 

Wizyta u logopedy zazwyczaj obejmuje takie czynności jak: ocenia rozumienia mowy, ocenia porozumiewania się, ocena sprawności narządów mowy, badanie słuchu fonemowego, badanie artykulacji, ocena funkcji oddechowych i fonacyjnych. Po prawidłowym zdiagnozowaniu rodzaju zaburzenia, specjalista opracowuje plan terapii i zestaw ćwiczeń, który jest indywidualnie dobrany według potrzeb pacjenta. Regularne wizyty i trening mowy pozwoli skutecznie uprać się z problemem.

Logopeda podczas swojej pracy może współpracować m.in. z foniatrą, audiologiem, laryngologiem, czy neurologiem.

 

Kiedy należy wybrać się na wizytę u logopedy?

Wielu rodziców zadaje pytanie, kiedy należy udać się do logopedy i jak nie przegapić ważnych symptomów. Do podstawowych objawów, które powinny być znakiem ostrzegawczym, zaliczamy m.in.:

 • wady zgryzu;
 • krótkie wędzidełko;
 • podejrzenie problemów ze słuchem;
 • problem z wymową samogłosek miękkich i twardych u 3-laktów;
 • problem z wymową głosek szczelinowych i głoski „r” u 4 i 5-latków,
 • zastępowanie głosek „sz”, „ż”, „cz”, „dź” głoskami „s”, „z”, „c”, „dz” u 6-latków.

Jeśli rodzic zauważa wymienione braki na konkretnym etapie rozwoju dziecka, warto zaplanować konsultację u logopedy. Terapia logopedyczna osób dorosłych to zwykle eliminacja problemów z mową wynikających z chorób naczyniowych, chorób nowotworowych, chorób neurodegeneracyjnych mózgu, czy wypadków. Logopeda w takich przypadkach skupia się na ćwiczeniach poprawiających jakość mowy, ale również ćwiczenia związanych z procesami myślowymi.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy specjalistów. Nasi logopedzi przyjmujący w Żywcu z pewnością wprowadzą odpowiedni sposób leczenia. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Profilaktyka logopedyczna

Pracujemy z Pacjentami w różnym wieku, konsekwentnie realizując również ideę profilaktyki logopedycznej. Oznacza ona monitoring rozwoju słuchu, mowy nawet u bardzo małych dzieci czy niemowląt należących do grupy ryzyka. W ten sposób unika się tracenia tak cennego w rozwoju dziecka czasu. Nie czeka się bowiem na wykształcenie nieprawidłowych wzorców – np. wadliwej artykulacji, opóźnienia rozwoju mowy itp. – tylko reaguje od razu w obliczu jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania dziecka.

 

Logopedia

logopedii wykorzystuje się różne rodzaje leczenia, m.in. z terapię surdologopedyczną i neurologopedyczną. Terapia neurologopedyczna skupia się na pracy z osobami, które przejawiają zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, m.in. z Pacjentami z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy, jak również z jąkaniem, afazją i wieloma innymi. Terapia surdologopedyczna natomiast ukierunkowana jest na poprawę funkcjonowania osób z szeroko pojętymi zaburzeniami słuchu – niedosłuchem, osobami z implantem, z aparatami, a także Pacjentami przejawiającymi centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Zachęcamy też do zapoznania się z opisem diagnostyki CAPD, czyli Kompleksowej diagnozy i terapii Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

 

Logopedzi w naszym ośrodku w Żywcu

 • mgr Róża Jarosz-Cupek – oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada licencję do posługiwania się programem wychowania językowego prof. Bronisława Rocławskiego – glottodydaktyki oraz licencję prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej do diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej (uprawnienia do przeprowadzania Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, Obserwacji Klinicznej, diagnozowania zaburzeń z zakresu Integracji Sensorycznej, konstruowania planu terapii i jego realizacji), terapii EEG-Biofeedback, Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS (certyfikat Nr 0007/09) oraz Neuroflow.
 • mgr Beata Muś - surdologopeda specjalista logopeda z elementami neurologopedii, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta ręki. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii z elementami neurologopedii, pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogiki, a także zarządzania w oświacie. Obecnie studiuje surdologopedię na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczka warsztatów, kursów, konferencji logopedycznych, m.in.: Diagnoza i terapia wyższych funkcji słuchowych. Niedosłuch Centralny, Diagnoza i Terapia ręki I i II stopnia, Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia pod kierunkiem dr n. hum. Mieczysława Chęćka, Terapia neurobiologiczna pod kierunkiem prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej, Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych, Zrozumieć dziecko z ADHD, Zaburzenia u osób z autyzmem, Wczesne wspieranie rozwoju mowy dziecka, Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych (praca z dzieckiem niemówiącym – autyzm, upośledzenie umysłowe, alalia), Sensoryczny świat dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, Makaton – znaki manualne i symbole, Komunikacja totalna w pracy z dzieckiem niemówiącym.
  Prowadzi przesiewowe badania logopedyczne oraz ogólną diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi także terapię jąkania.
 • mgr Agnieszka Fojcik – neurologopeda logopeda. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe – Logopedia i Glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, Oligofrenopedagogika, Neurologopedia. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej, programowania języka, alternatywnych metod komunikacji, pracy z dzieckiem z autyzmem. Prowadzi przesiewowe badania logopedyczne, ogólną diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej u dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz u młodzieży i dorosłych. Przeprowadza również badania przesiewowe narządów zmysłów dzieci od 5. roku życia programem 
 • mgr Anna Lach-Magiera – surdopedagog. Ukończyła pięcioletnie dzienne studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja – resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Od 2008 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu na stanowisku pedagoga – diagnosty. W trakcie pracy ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz surdopedagogiki. W ten sposób uzyskała kwalifikacje do pracy z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi, w tym również z dziećmi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Ma kwalifikacje do diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z innymi całościowymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Uczestniczka różnorakich kursów, m.in. Szkoła dla rodziców i wychowawców, Małe ABC o CAPD, ABC o ADHD – diagnoza i psychoedukacja, Diagnoza i terapia rodziny i dziecka z problemem zaburzeń zachowania, Rozwiązywanie konfliktów metodą mediacji, Diagnostyczno-terapeutyczny model postępowania w Zaburzeniach Centralnych Procesów Przetwarzania Słuchowego u dzieci, Dziecko-uczeń z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego w domu, przedszkolu i szkole, Dopalacze-pożeracze i innych. W 2008 roku ukończyła szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia, organizowane przez BioMed Centrum Rehabilitacji i Neuroterapii. Uzyskała certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii tą metodą.
 • mgr Barbara Pachowicz – psycholog i nauczyciel dyplomowany. Ukończyła szkolenia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, technik uczenia się, asertywności, komunikacji, negocjacji, przeciwdziałania nadmiernemu stresowi, pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Brała również udział w szkoleniach: ART.- trening umiejętności prospołeczych A. Goldstein, jak również w Szkole dla rodziców i wychowawców. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, określaniem predyspozycji zawodowych uczniów, doradztwem w sprawach wyboru kierunku kształcenia oraz prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych i profilaktyczno-rozwojowych.
 • mgr Anna Piekarz – psycholog i nauczyciel mianowany. Realizuje studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Wczesne wspomaganie i nauczanie dzieci autystycznych. Brała udział w szkoleniach na temat pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie oraz autystycznym. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, a także prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe.
 • mgr Katarzyna Pawlus – logopeda-audiolog ogólny (absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „logopedia z audiologią” oraz Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie), terapeuta wczesnej interwencji (absolwentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku „wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”), certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS. Systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z szeroko pojętym rozwojem dziecka. Pracuje głównie z dziećmi z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych, w tym zaburzeń mowy i słuchu, a także z dziećmi, u których komunikacja językowa z różnych przyczyn nie przebiega prawidłowo, w tym z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, centralnymi zaburzeniami słuchu, trudnościami w czytaniu i pisaniu, zwracając przy tym uwagę na wytworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.
 • mgr Aneta Franczuk – surdologopeda, logopeda. Absolwentka magisterskich studiów filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na UMCS ukończyła również podyplomowe studia z logopedii oraz surdologopedii (kierunek współtworzony przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie). Pracuje według założeń Metody Krakowskiej, wykorzystując m.in. symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania, programowanie języka, gesty wizualizacyjne oraz stymulację wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Jako surdologopeda prowadzi rehabilitację mowy i słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego. Na co dzień w pracy terapeutycznej spotyka się z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej - alalią, alfazją, dziećmi autystycznymi, Zespołem Aspergera i Zespołem Downa, dysleksją.

 

Jak przygotować się do wizyty u logopedy?

Pierwsza wizyta u logopedy może być stresująca zarówno dla dziecka, jak i jego rodzica. Aby zminimalizować ten stres warto zawczasu zadbać o niezbędne przygotowanie. Istotnym elementem wizyty jest wywiad medyczny, dlatego rodzic powinien pamiętać o zabraniu dostępnej dokumentacji medycznej, a także informacji na temat rozwoju dziecka. Przed przystąpieniem do badania, logopeda pyta między innymi o:

 • przebieg ciąży oraz porodu,
 • leki przyjmowane przez matkę w trakcie ciąży, a także przebyte w tym czasie choroby
 • wyniki dziecka na skali apgar
 • sposób karmienia dziecka na różnych etapach życia, np. jak długo trwało karmienie piersią,
 • przebyte choroby dziecka i komplikacje zdrowotne,
 • czas używania smoczka,
 • czas kiedy dziecko zaczęło gaworzyć i wypowiadać pierwsze słowa.

 

Ważną informacją jest również środowisko, w jakich wychowuje się dziecko. Na tej podstawie lekarz jest w stanie ocenić jakie czynniki mogą mieć wpływ na prawidłowy lub nieprawidłowy rozwój dziecka, zalecić metody leczenia oraz dalsze badania.

Warto również zadbać o odpowiednie nastawienie dziecka do wizyty. Można to zrobić odbywając spokojną rozmowę z podopiecznym na kilka dni przed samą wizytą, wytłumaczyć na czym polega wizyta, jak będzie przebiegać, a także dlaczego konieczne jest jej odbycie. Pod żadnym pozorem nie powinno się dziecka straszyć wizytą u lekarza, gdyż nadmiar stresu może negatywnie wpłynąć na wyniki pierwszego badania. Badanie trwa od godziny do półtorej godziny, dlatego dziecko powinno przyjść na nie wypoczęte i wyspane - warto na wszelki wypadek zabrać na nie ulubioną zabawkę malucha.

 

Gabinet surdologopedy w Bielsku

Surdologopedia to dziedzina logopedii specjalnej, której pacjentami są osoby cierpiące na zaburzenia słuchu – surdologopeda zajmuje się diagnostyką, profilaktyką oraz leczeniem zaburzeń mowy wynikających z wad słuchu.

Zadaniem surdologopedy jest między innymi:

 • dbanie od prawidłowy rozwój różnych sposobów komunikacji – nie tylko mowy, ale również tekstów słownych, sygnalizacyjnych i pisemnych
 • kształtowanie mowy, dbanie o jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym,
 • doskonalenie wyrazistości wypowiedzi pacjenta niesłyszącego lub cierpiącego na niedosłuch.

Do kompetencji surdologopedy należy również kształtowanie rozwoju psychomotorycznego pacjenta. W naszym gabinecie przyjmujemy pacjentów dorosłych oraz dzieci.

 

Dlaczego warto dbać o odpowiednią diagnozę i terapię logopedyczną?

Zaburzenia mowy to problem bardzo powszechny - szacuje się, że w różnych postaciach i różnych etapach życia dotykają one nawet 30% dzieci. Rodzice dzieci nie powinni ignorować tych dolegliwości, licząc że z czasem one ustaną. W praktyce początkowe zaburzenia mowy mogą tylko nasilać się, z czasem prowadząc do pogłębienia trudności z prawidłowym wysławianiem. Może to mieć dalsze, bardzo poważne konsekwencje. Osoby, u których problemy z mową nie zostały skorygowane w dzieciństwie mogą w dorosłym życiu mieć bardzo duże problemy w życiu osobistym lub zawodowym, wynikające właśnie z niemożności prawidłowego komunikowania się. To z kolei może prowadzić do narastania problemów psychologicznych.

Odpowiednia diagnoza i wcześnie wdrożona terapia pozwalają w wielu przypadkach całkowicie wyeliminować problem, przywracając pacjentowi pełnię zdolności komunikacyjnych i tym samym znacząco poprawiając komfort życia.