Logopedia

Logopedia

Kompleksowa terapia logopedyczna: neuro- i surdologopedyczna

Każda osoba mającą problemy z komunikacją, mową, artykulacją może liczyć na pomoc terapeutów z naszej Poradni.

Pracujemy z Pacjentami w różnym wieku, konsekwentnie realizując również ideę profilaktyki logopedycznej. Oznacza ona monitoring rozwoju słuchu, mowy nawet u bardzo małych dzieci czy niemowląt należących do grupy ryzyka. W ten sposób unika się tracenia tak cennego w rozwoju dziecka czasu. Nie czeka się bowiem na wykształcenie nieprawidłowych wzorców – np. wadliwej artykulacji, opóźnienia rozwoju mowy itp. – tylko reaguje od razu w obliczu jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania dziecka.

Warto wiedzieć, że w logopedii, podobnie jak w innych dziedzinach, można wyróżnić specjalizacje. W Poradni „Larmed” Pacjenci mają możliwość skorzystania z terapii zarówno surdologopedycznej, jak i neurologopedycznej. Terapia neurologopedyczna skupia się na pracy z osobami, które przejawiają zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, związanym z rożnymi dysfunkcjami układu nerwowego. I tak, mogą to być Pacjenci z rozmaitymi zaburzeniami - rozwojowymi, np. autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy – jak również z jąkaniem, afazją i wieloma innymi. Terapia surdologopedyczna natomiast ukierunkowana jest na poprawę funkcjonowania osób z szeroko pojętymi zaburzeniami słuchu – niedosłuchem, osobami z implantem, z aparatami, a także Pacjentami przejawiającymi centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Logopedzi w naszym ośrodku:

  • mgr Róża Jarosz-Cupek – oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada licencję do posługiwania się programem wychowania językowego prof. Bronisława Rocławskiego – glottodydaktyki oraz licencję prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej do diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej (uprawnienia do przeprowadzania Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, Obserwacji Klinicznej, diagnozowania zaburzeń z zakresu Integracji Sensorycznej, konstruowania planu terapii i jego realizacji), terapii EEG-Biofeedback, Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS (certyfikat Nr 0007/09) oraz Neuroflow.
  • mgr Beata Muś - surdologopeda specjalista logopeda z elementami neurologopedii, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta ręki. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii z elementami neurologopedii, pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogiki, a także zarządzania w oświacie. Obecnie studiuje surdologopedię na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczka warsztatów, kursów, konferencji logopedycznych, m.in.: Diagnoza i terapia wyższych funkcji słuchowych. Niedosłuch CentralnyDiagnoza i Terapia ręki I i II stopniaDiagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia pod kierunkiem dr n. hum. Mieczysława ChęćkaTerapia neurobiologiczna pod kierunkiem prof. dr hab. Jagody CieszyńskiejDiagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnychZrozumieć dziecko z ADHDZaburzenia u osób z autyzmemWczesne wspieranie rozwoju mowy dzieckaTrening bazowych umiejętności komunikacyjnych (praca z dzieckiem niemówiącym – autyzm, upośledzenie umysłowe, alalia)Sensoryczny świat dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowyMakaton – znaki manualne i symboleKomunikacja totalna w pracy z dzieckiem niemówiącym.
    Prowadzi przesiewowe badania logopedyczne oraz ogólną diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi także terapię jąkania.
  • mgr Agnieszka Fojcik – neurologopeda logopeda. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe –Logopedia i Glottodydaktyka z terapią pedagogiczną, Oligofrenopedagogika, Neurologopedia. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej, programowania języka, alternatywnych metod komunikacji, pracy z dzieckiem z autyzmem. Prowadzi przesiewowe badania logopedyczne, ogólną diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej u dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz u młodzieży i dorosłych. Przeprowadza również badania przesiewowe narządów zmysłów dzieci od 5. roku życia programem 
  • mgr Anna Lach-Magiera – surdopedagog. Ukończyła pięcioletnie dzienne studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja – resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Od 2008 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu na stanowisku pedagoga – diagnosty. W trakcie pracy ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz surdopedagogiki. W ten sposób uzyskała kwalifikacje do pracy z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi, w tym również z dziećmi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Ma kwalifikacje do diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z innymi całościowymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Uczestniczka różnorakich kursów, m.in. Szkoła dla rodziców i wychowawcówMałe ABC o CAPDABC o ADHD – diagnoza i psychoedukacjaDiagnoza i terapia rodziny i dziecka z problemem zaburzeń zachowaniaRozwiązywanie konfliktów metodą mediacjiDiagnostyczno-terapeutyczny model postępowania w Zaburzeniach Centralnych Procesów Przetwarzania Słuchowego u dzieciDziecko-uczeń z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego w domu, przedszkolu i szkoleDopalacze-pożeracze i innych. W 2008 roku ukończyła szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia, organizowane przez BioMed Centrum Rehabilitacji i Neuroterapii. Uzyskała certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii tą metodą.
  • mgr Barbara Pachowicz – psycholog i nauczyciel dyplomowany. Ukończyła szkolenia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, technik uczenia się, asertywności, komunikacji, negocjacji, przeciwdziałania nadmiernemu stresowi, pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Brała również udział w szkoleniach: ART.- trening umiejętności prospołeczych A. Goldstein jak również w Szkole dla rodziców i wychowawców. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, określaniem predyspozycji zawodowych uczniów, doradztwem w sprawach wyboru kierunku kształcenia oraz prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych i profilaktyczno-rozwojowych.
  • mgr Anna Piekarz – psycholog i nauczyciel mianowany. Realizuje studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Wczesne wspomaganie i nauczanie dzieci autystycznych. Brała udział w szkoleniach na temat pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie oraz autystycznym. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, a także prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe.
  • mgr Katarzyna Pawlus – logopeda-audiolog ogólny (absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „logopedia z audiologią” oraz Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie), terapeuta wczesnej interwencji (absolwentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku „wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”), certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS. Systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z szeroko pojętym rozwojem dziecka. Pracuje głównie z dziećmi z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych, w tym zaburzeń mowy i słuchu, a także z dziećmi u których komunikacja językowa z różnych przyczyn nie przebiega prawidłowo, w tym z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, centralnymi zaburzeniami słuchu, trudnościami w czytaniu i pisaniu, zwracając przy tym uwagę na wytworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.
  • mgr Aneta Franczuk – surdologopeda, logopeda. Absolwentka magisterskich stuudiów filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na UMCS ukończyła również podyplomowe studia z logopedii oraz surdologopedii (kierunek współtowrzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie). Pracuje według założeń Metody Krakowskiej, wykorzystując m.in. symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania, programowanie języka, gesty wizualizacyjne oraz stymulację wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Jako surdologopeda prowadzi rehabilitację mowy i słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego. Na co dzień w pracy terapeutycznej spotyka się z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej - alalią, alfazją, dziećmi autystycznymi, Zespołem Aspergera i Zespołem Downa, dysleksją.

Zachęcamy też do zapoznania się z opisem diagnostyki CAPD, czyli Kompleksowej diagnozy i terapii Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.


W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.